Program

BIODLING

Onsdagen den 27 mars 2019 kl. 18:00

på Biblioteket i Skutskär

Bo Janzon berättar om hur det är att vara biodlare.

ÅRSMÖTE

Direkt efter Bos föredrag kommer vi att ha årsmöte för Naturskyddsföreningen Älvkarleby. Välkomna alla medlemmar!

 

LAXFISKE I ÄLVKARLEBY FÖRR OCH NU

Söndagen den 12 maj 2019 kl. 13:20

 Med laxbiologen Lars Karlsson som guide går vi längs älven och tittar på gamla och nya fiskeplatser och metoder. Både sportfiske, forskningsfiske och gamla fasta fisken och notfisken visas.

Längd ca 5 km. Lätt vandring. Tag med matsäck som räcker till en rast. Samling kl. 13:20 vid parkeringen vid restaurang Kungsådran på Laxön. Tiden är anpassad till Upptågets ankomst till Älvkarleby station från Gävle och Uppsala.

Information: Lars Karlsson 070-2104544

Samarrangemang med Älvkarleby kommun Kultur och Fritid

 

BETESMARK OCH BETESDJUR

Onsdagen den 15 maj 2019 kl. 18:00

på Biblioteket i Skutskär

Niklas Bengtsson berättar om hur vi kan öka arealen betesmark och få fler betesdjur.

 

VANDRING TILL LÅNGHÄLL

Söndagen den 26 maj 2019 kl. 10:10

Under Bengt Hemströms ledning tittar vi på vårblommor och njuter av doften av ramslök. Samling vid Älvkarleby Tågstation kl. 10:10. Tiden passar Upptågets ankomstider.

Avstånd till Långhäll ca 7 km. Fram och tillbaka 14 km, men det finns möjlighet att åka buss tillbaka. Bussen går kl. 14. Medelsvår vandring längs Upplandsleden. Någonstans efter vägen rastar vi.Tag med matsäck som räcker till två raster. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby, Harnäs-Skutskärs simsällskap och Älvkarleby kommun Kultur och Fritid. Information Heidur Gisladottir 070-6093980

 

SVAMPEXKURSION

Lördagen den 14 september 2019

Svampkännaren Ove Lennström tar oss med ut i Älvkarlebyskogarna.

Samling vid Älvkarleby Tågstation kl. 10:10, alternativt kl 10:30 vid Hyttö f.d. skola. Det är bra om du som kommer med tåg föranmäler detta till Karin Werner (070-5819061) så vi vet att det finns plats i bilarna. Ta med matsäck!

 

VILDSVIN

Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 18:00

på Biblioteket i Skutskär

Magnus Andersson, tidigare riksviltvårdskonsulent, pratar allmänt om vildsvin och om de skador de orsakar och det viktiga samarbetet mellan jordbruksarrendatorer, jägare och markägare.

 


HÄR FINNS MÅNGA FLER UTFLYKTER I LÄNET:

Biotopia: http://www.biotopia.nu/kalender

Upplands botaniska förening: http://upplandsbotaniska.se/

Upplands fågelskådare: http://uof.nu/