Hände 2015

Vi skickade, tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Tierp och Gävle, ett brev till Länsstyrelsen Uppsala Län och Länsstyrelsen Gävleborg om att vi vill att bäverbeståndet i Nedre Dalälven minskas med tanke på de stora skador på skyddsvärda skogar som de orsakar. Vi skickade en skrivelse till Bergvik Skog där vi framförde våra synpunkter på formerna för samråd inför slutavverkningar. Vi lämnade remissvar på förslag till detaljplan för del av Siggeboda 3:3 m.fl, centrumutveckling vid Bodaån, Skutskär.

30 mars berättade Per Blomkvist från Länsstyrelsen om varg och andra rovdjur runt Älvkarleby. 24 maj ordnade vi tillsammans med Friluftsfrämjandet Skutskär‐Älvkarleby och Kultur- och Fritid vid Älvkarleby kommun en vandring längs Upplandsleden mellan Marma och Älvkarleby. 2 juni ordnades en guidad vandring över broarna i Älvkarlebyfallen, ett samarrangemang med Hembygdsföreningen och på initiativ av Kultur- och Fritid vid Älvkarleby kommun. 16 juni gjorde vi en fjärilsutflykt till Flät. 7 december höll Sebastian Kirppu ett föredrag: ”Vad händer med den svenska skogen”.

Vi slåttade Pagards äng och en äng i Flät. Flera av föreningens medlemmar ägnade sig åt att inventera sällsynta växter och fåglar. Vi hade också samråd med Bergvik Skog om skogsavverkningar.

Vi delade för femte året ut vårt stipendium för natur- och/eller miljöintresserade niondeklassare bestående av två stipendier à 1000 kr i form av ett presentkort på Naturbokhandeln, ett till Friskolan och ett till Rotskärsskolan.

Vi deltog i ett LONA-projekt, Välkommen till Älvkarleby, vilket syftar till att utforma ett förslag till vistelseyta med naturinformation invid Kungsådran.

Tommy Löfgren ansvarade för vår Facebooksida, med 332 medlemmar 20/2 2016. Bengt Hemström ansvarade för vår hemsida. Harriet Hedin har varit klimatambassadör för kretsens arbete med klimatfrågan.

Vi hade 278 medlemmar 31/12 2015.