GPS-guide till naturen i Älvkarleby

UPPTÄCK NATUREN I ÄLVKARLEBY! TILLSAMMANS MED DIN GPS

Längre ner på denna sida finns en länk till en fil med GPS-koordinater för några naturupplevelsetäta vandringsstigar i Älvkarleby kommun. Så om du har en GPS så kan du ladda ner filerna till den. Du kan också titta på dom i din dator, t.ex. i Google Earth. Om du har en Smartphone så kan du använda gratisappen GPX Viewer för att läsa in gpx-filerna.

Naturen i Älvkarleby är fantastisk. Det kanske inte är det intrycket man får när man far fram med bil genom kommunen längs gamla E4-an. Men skenet bedrar. Vid sidan av vägen finns många härliga områden för oss som gillar naturupplevelser.

Vad är det då som gör naturen i Älvkarleby kommun så fantastisk?

* Den överallt i kommunen höga kalkhalten i marken gör att det är rikt på framförallt sällsynta blommor, t.ex. orkidéer och svampar. Speciellt tydlig är kalkpåverkan i de många rikkärren, en för Sverige mycket sällsynt typ av kärr. Dessa är mycket mer lättframkomliga än det låter. Kalken sätter också sin prägel på skogen, som på många ställen är prunkande av örtvegetation på ett sätt som är mycket ovanligt i Sverige.
* Det är nära till havet, som bitvis är lättillgängligt. En skogsremsa närmast havsstranden är nästan helt oexploaterad längs i stort sett hela kusten.
* Dalälven rinner genom kommunen. Längs älven finns framförallt många lövskogsrika miljöer. Ända från Marma by i kommunens södra ände till Skutskär i den norra änden kan man på lättgångna stigar vandra alldeles vid eller i nära anslutning till älven, t.ex. längs Upplandsleden. Möjligheterna till kanotutflykter och fiske är dessutom stora.
* De unika sandiga markerna längs Uppsalaåsen (framförallt på Marma skjutfält) gillas av många sällsynta fjärilar, skalbaggar och andra insekter. Här har cirka 100 rödlistade arter hittats.
* Älvkarleby ligger på gränsen till Norrland, vilket gör att här finns både sydsvenska och norrländska arter.

Så som du förstår är naturen i Älvkarleby kommun verkligen ett eldorado för naturintresserade.

Nedan presenteras ett antal naturupplevelsetäta vandringar, som vi har valt att kalla smultronstigar. Det finns minst en GPS-fil för varje smultronstig. Så om du har en GPS så kan du ladda ner filerna till den. Noggrannheten är bara inom cirka 10 m, precis som i en GPS, så man måste ibland också använda lite ”sunt förnuft” när man navigerar.

Även om du inte har en GPS så kan du på din dator se var smultronstigarna finns, med t.ex. Google Earth (kan laddas hem gratis på http://earth.google.com. Läs sen in gpx-filerna, med ”Skapa KML LineStrings” ikryssat).

De flesta smultronstigarna är relativt lättgångna, men det kan variera under året. De flesta är också ganska korta, för att kunna vara upplevelsetäta. Tanken är alltså inte att de skall vara långa vandringsleder, utan i stället för långsamt strövande och njutande av vacker natur. Frekventa hyggen och produktionsskogar försvårar ju tyvärr långa upplevelsetäta vandringar. Dessutom är det ofta mödan värd att göra små avstickare från stigarna.

Vissa skogsbilvägar är försedda med låsbara bommar, dock i dagsläget ingen av de skogsbilvägar som berör dom här presenterade smultronstigarna. Kör aldrig förbi en bom som är försedd med ett lås! även om den skulle råka vara öppen. När du kommer tillbaka kan den vara stängd.

I den zippade filen Smultronstigar.zip finns alla smultronstigar samlade. Ladda hem filen genom att trycka på: Smultronstigar.zip.

Om du vill bli guidad av nån som kan berätta mer om vad som finns att se i naturen, följ med på våra guidade vandringar! eller köp en guidning hos Upplands Naturguider!

 

Smultronstigar längs kusten, från väster mot öster

 

Häcksören

Haecksoeren

En vandring på lättframkomliga stigar i en mycket frodig lövrik natur nära havet. Stigen går visserligen inte längs stranden, men når fram till stranden på flera mycket natursköna platser. Utgångspunkt: Parkeringen vid Sandbankarnas badplats.

 

Billudden

Billudden

Naturreservatet Billudden är en smal halvö som sträcker sig 3 km ut i havet. Kommunens mest besökta naturområde. Man kan gå längs den skogsbilväg som sträcker sig ut till den gamla fiskebyn Billhamn, men prova stigarna som finns i GPS-filen också! De är lättgångna och leder till lite andra typer av miljöer som du annars missar. Besök också den Naturstuga som finns vid infarten till campingen, där du kan informera dig om Billuddens unika natur (öppen endast under semestertid). Utgångspunkt: en parkering till höger strax innan du kommer fram till Rullsands camping, eller på campingens parkering (avgiftsbelagd under sommaren). https://alvkarleby.naturskyddsforeningen.se/billuddens-naturreservat/

 

Kalkugnen

Kalkugnen

En lättgången stig leder ner till en vacker strandmiljö, med bl.a. en liten sandstrand. Utgångspunkt: den stora grusplanen några hundra meter in från vägen mot Långsand.

 

Långsandsörarna (Långsand)

Laangsandsoerarna

Långsandsörarna är en ö i havet utanför Långsand. Där finns bl.a. vackert utbildade strandängar med orkidéer samt en mycket vacker miljö vid stigens slut. Stigen är mestadels relativt lättgången, men lite blöt på vissa ställen vid högt vattenstånd i havet. Utgångspunkt: En mindre parkering invid vägen ner mot båthamnen i Långsand.

 

Förrådskusten (Förråd)

Foerraadskusten

Förrådskusten är en flera km lång vacker klippkust, med närliggande mycket frodiga skogsmiljöer. Bitvis svårgånget pga blockigt och hala klippor. Dessutom är mobiltäckningen dålig, så TA DET FÖRSIKTIGT! GPS-filen (förråd_1) visar var det är lättast att ta sig fram. Området nås lättast från en mindre parkering invid vägen ner mot båthamnen i Långsand. Soliga varma dagar i slutet av maj och i juni kan man här höra den mycket sällsynta gölgrodan kväka högljutt från grunda gölar.

I filen förråd_2 finns en liten avstickare till en vacker hög strandklippa nära Långsand, i förråd_3 en mestadels ostigad (men inte jättesvår) vandring genom en mycket frodig skogsmiljö och i förråd_4 en till en vändplan anslutande lättgången stig.

 

Själgrund

Sjaelgrund

En lättgången skogsbilväg/stig leder ner till en mycket naturskön strandklippa. Utgångspunkt: en vändplan vid slutet av skogbilväg. Just i närheten av vändplanen är kanske kommunens bästa ställe för att få höra gölgroda.

 

Stigenbergs

Stigenbergs

Förutom en populär badplats finns här blomsterrika strandängar och flodiga strandskogar. Strandängen söder om badplatsen (se gps-filen Stigenbergs_S) är ett av de bästa ställena i kommunen om man vill se trollsländor. Strandängarna kan vara blöta under vissa tider på året. Terrängen norr om badplatsen (se gps-filen Stigensbergs_N) kan bitvis vara mycket svårframkomlig, speciellt under senare delen av sommaren. Dessutom saknas stig på flera ställen. Så obligatoriskt med stövlar. Utgångspunkt: Parkeringen vid Stigenbergsbadet.

 

 

Smultronstigar längs älven, från söder mot norr

 

Båtforsområdet

Baatfors

Båtforsområdet är en av Sydsveriges rikaste naturskogsmiljöer med över 200 rödlistade arter, de flesta helt beroende av gamla och döda lövträd. GPS-vandringen ger bara en liten kort inblick i Båtforsområdets unika natur. Här kan du läsa mer om Båtforsområdet.
http://www.upplandsstiftelsen.se/besok-ett-omrade/batfors__115/
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/tierp/batfors/pages/default.aspx

Båtforsområdet är svårframkomligt av flera anledningar. Dels så finns en ständig om än liten risk att Untra kraftverk plötsligt skall tvingas öka vattenföringen genom området. Det kan medföra att du blir isolerad på någon ö eftersom du inte kan gå tillbaka pga att det strömmar fullt med vatten i en flodfåra som nyss var helt torr. Fram till första forsen i GPS-vandringen är det dock riskfritt. Dels är det svårframkomligt pga att det är rikblockig terräng.
Utgångspunkt: Parkera invid skogsbilvägen.

 

Ekängen

Ekaengen

Ekängen är ett lövskogsrikt område vid en tidigare älvfåra av Dalälven. Det är också en bra utgångspunkt för kanotturer i Storfjärden. Här finns också en picknickplats med bord och bänkar. Stigen är lättgången. Vackrast på våren. Utgångspunkt: En parkering vid sidan av vägen mot Älvkarleö.

 

Marma syd

Marma_syd

En vandring på lättgångna stigar i frodig skog. Utgångspunkt: Parkering vid Marma strandpromenad.

 

Rörbacka

Roerbacka

En lättgången stig i älvens närhet. Vid slutpunkten finns ett fågeltorn, där man kan spana ut över de fågelrika vassarna invid älven. Utgångspunkt: Parkering vid Marma strandpromenad.

 

Gropholmarna

Gropholmarna

Vid älven några km söder om Älvkarleby finns naturreservatet Gropholmarna, ett mycket naturskönt lövrikt område. Domineras av lundartad natur med stor rikedom av ädellövträd (alm, ask, lönn, ek) och örtrik undervegetation. Bland reservatets många kärlväxtarter kan nämnas vårärt, tibast, blåsippa, hassel, vätteros, lungört, underviol, skogstry, olvon, måbär, trolldruva, ormbär, sårläka, grönvit nattviol, skogsnycklar, tvåblad, strutbräken och långsvingel. Vid älvstranden finns på flera ställen bord och bänkar, så ett perfekt ställe för en picknick med utsikt över vacker älvnatur. Lättgånget. Utgångspunkt: En parkering alldeles intill vägen mellan Älvkarleby och Marma, 3 km söder om Älvkarleby.

 

Bruksdammen

Bruksdammen

En vandring i lövrik skog invid Bruksdammen i Älvkarleö. Utgångspunkt: Parkering vid Älvkarleövägen.

 

Stationssamhället (Station)

Station

Lövrik skog invid älven vid Älvkarleö stationssamhälle. Relativt lättgånget, men kan vara lite blött på vissa ställen. Utgångspunkt: Parkering vid tågstationen.

 

Fallområdet

Fallomraadet

En vandring på lättgångna stigar/vägar i det forna forsområdet Älvkarlebyfallen. Framförallt Kungsådran längst västerut har stora naturvärden. Lämplig utgångspunkt: Parkering norr om Älvkarleby turisthotell.

 

Rotskär

Rotskaar

En älvnära vandring på lättgångna stigar på ön Rotskär i Skutskär. Älvkarleby kommun, Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen Älvkarleby sköter en äng som stigen går förbi. Utgångspunkt: Parkeringen vid minigolfbanan.

 

 

Smultronstigar till kommunens sjöar

 

Bölsjön

Boelsjoen

Bölsjön är en liten sjö omgiven av extremrikkärr, sumpskogar och en liten hjortronmosse. En av kommunens vackraste platser. Lättgånget i början, men sista biten ostigad. Stövlar ett måste. Om du sticker ner stövlarna i vattnet i sjön kan du få se blodiglar komma och sätta sig fast. Utgångspunkt: En vändplan i slutet av skogsbilvägen.

 

Djupsjön

Djupsjoen

En liten sjö i vacker skogsmiljö. Lättgånget förutom en kortare sträcka i ostigad skog. Vid sjön finns ett vindskydd. Om du vill kan du vandra vidare längs Upplandsleden mot Långhäll vid Gästrikegränsen (se nedan).  Utgångspunkt: Skogsbilvägen söder om sjön.

 

Fleräng

Troesken

En naturskön vandring på en lättgången stig (men lite blöt på något ställe) leder till sjön Trösken. Utgångspunkt: En vändplan i öster.

 

 

Ännu fler smultronstigar

 

Långhäll

Laanghaell

En lättgången stig i omväxlande natur. I området blommar i början av juni den sällsynta ramslöken. Bitvis rik fjärilsfauna. Utgångspunkt: Skogsbilvägen i öster. Om du vill kan du gå vidare längs Upplandsleden söderut mot Djupsjön (se ovan)

 

Flätgatan

Flaetgatan

En kraftledningsgata som sannolikt är den mest fjärilsrika biotopen i kommunen. Den är t.o.m. omnämnd i Bo Söderströms bok ”Svenska fjärilar, en fälthandbok”, som en av bara tre föreslagna fjärilsrika utflyktsmål i Svealand. Passar utmärkt även för en fjärilsspaning under kvällstid. Gå helst bara på stigen så att du inte trampar ner de växter som fjärilarna är beroende av. Stigen är lättillgänglig, med undantag för några enstaka blöta partier. Utgångspunkt: Parkera vid skogsbilvägen i början av kraftledningsgatan.

 

Myrbo

Myrbo

Troligen den mest frodiga skogen i Älvkarleby kommun. Här finns den sällsynta idegranen. GPS-vandringen är till största delen ostigad och går runt områdets kärna. Stövlar obligatoriskt. Utgångspunkt: Parkera invid skogsbilvägens början.

 

Högmokällan

Hoegmokaellan

Ett lättillgängligt extremrikkärr i miniatyr. Stövlar kan dock vara bra. Utgångspunkt: Parkering invid skogsbilvägen ca 100 m öster om stigens början. Här finns en Krysslista för Högmo kallkällas kärlväxter.