Inför valet 2022

Inför valet 2022 fokuserar vi i Naturskyddsföreningen Älvkarleby på två frågor klimatet och skogen.

Vi har ställt två frågor till våra lokala politiker

  1. Vilka förslag har ert parti för att påskynda klimatomställningen och genomföra energibesparande åtgärder i Älvkarleby kommun?
  2. Vilka förslag har ert parti för att öka den biologiska mångfalden i Älvkarleby kommun?

Svaren kommer att publiceras här

På naturskyddsföreningen.se finns mycket bra material om valet.

En valkompass bland annat.

På youtube.com kan du se Naturskyddsföreningens recension av partiledarnas tal i Almedalen sök på almedalen naturskyddsföreningen.