Välkommen till Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Alf Linderheims föredrag om VARGAR och andra vilda djur i Älvkarleby kommun nu på onsdag den 21/10 är FULLBOKAT! (eftersom antalet närvarande på Biblioteket är begränsat till 40 personer pga Corona). Men den GODA NYHETEN är att Biblioteket bokade in honom en gång till, tisdagen den 27/10 kl.18.

Platsanmälan krävs via biblioteket 026-831 83.

Tyvärr ställs både föredraget 21/10 och 27/10 in pga de nya restriktioner från Region Uppsala/FHM som kom 20/10. Men föredraget kommer att genomföras så snart det är möjligt inom regelverket.

 

Invasiva växter i Älvkarleby

Naturskyddsföreningen Älvkarleby och Upplandsstiftelsen drar nu igång ett projekt för att kartlägga var det finns främmande invasiva växter i Älvkarleby kommun och i ett andra steg också bekämpa dem. Det är växter som vi människor bidragit till att sprida och som ibland kan ta över områden helt när de tillåts föröka sig fritt. Vi vill gärna få hjälp av personer som vet var det finns sådana växter!

Älvkarleby kommun har en rik flora som gynnas av närheten till Dalälven och en kalkhaltig berggrund. Så kallade invasiva växtarter utgör ett ökande hot mot den botaniska rikedomen och i vissa fall kan också en rik fjärilsfauna slås ut av t ex lupiner. Det är därför som projektet nu dras igång. Älvkarleby kommun är projektägare och Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen driver det tvååriga projektet. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär. De arter som ingår är blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jättelokan, parkslide och vresros. Mycket av arbetet innebär inventering längs stränder, kraftledningar och vägar. Vi är mycket tacksamma för alla uppgifter som kan meddelas till oss. Om någon vill delta i inventeringen eller lämna uppgifter kan man kontakta Lars Karlsson, Naturskyddsföreningen, email (larskarlssonaby@hotmail.com) eller telefon (0702104544).

 

 

blomstervykort