Välkommen till Naturskyddsföreningen Älvkarleby

 

 

Till alla medlemmar
Vi i styrelsen vill gärna kommunicera med er digitalt både av miljö- och ekonomiska skāl.
Mejla gärna dina aktuella kontaktuppgifter till alvkarleby@naturskyddsforeningen.se
Tack på förhand!

 

Inför valet 2022

Inför valet 2022 fokuserade vi i Naturskyddsföreningen Älvkarleby på två frågor, klimatet och biologisk mångfald.

Vi ställde två frågor till våra lokala politiker:

  1. Vilka förslag har ert parti för att påskynda klimatomställningen och genomföra energibesparande åtgärder i Älvkarleby kommun?
  2. Vilka förslag har ert parti för att öka den biologiska mångfalden i Älvkarleby kommun?

Fyra partier svarade, Liberalerna, Kommunens väl, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Deras svar hittar du på länkarna nedan:

Liberalerna

Liberalernas motion – Naturvårdspolicy för Älvkarleby kommun

Kommunens väl

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

 

blomstervykort