Guide till naturen i Älvkarleby

Naturen i Älvkarleby är fantastisk. Det kanske inte är det intrycket man får när man far fram med bil genom kommunen längs gamla E4-an. Men skenet bedrar. Vid sidan av vägen finns många härliga områden för oss som gillar naturupplevelser.

Vad är det då som gör naturen i Älvkarleby kommun så fantastisk?

* Den överallt i kommunen höga kalkhalten i marken gör att det är rikt på framförallt sällsynta blommor, t.ex. orkidéer och svampar. Speciellt tydlig är kalkpåverkan i de många rikkärren, en för Sverige mycket sällsynt typ av kärr. Dessa är mycket mer lättframkomliga än det låter. Kalken sätter också sin prägel på skogen, som på många ställen är prunkande av örtvegetation på ett sätt som är mycket ovanligt i Sverige.
* Det är nära till havet, som bitvis är lättillgängligt. En skogsremsa närmast havsstranden är nästan helt oexploaterad längs i stort sett hela kusten.
* Dalälven rinner genom kommunen. Längs älven finns framförallt många lövskogsrika miljöer. Ända från Marma by i kommunens södra ände till Skutskär i den norra änden kan man på lättgångna stigar vandra alldeles vid eller i nära anslutning till älven, t.ex. längs Upplandsleden. Möjligheterna till kanotutflykter och fiske är dessutom stora.
* De unika sandiga markerna längs Uppsalaåsen (framförallt på Marma skjutfält) gillas av många sällsynta fjärilar, skalbaggar och andra insekter. Här har cirka 100 rödlistade arter hittats.
* Älvkarleby ligger på gränsen till Norrland, vilket gör att här finns både sydsvenska och norrländska arter.

Så som du förstår är naturen i Älvkarleby kommun verkligen ett eldorado för naturintresserade.

Vissa skogsbilvägar är försedda med låsbara bommar. Kör aldrig förbi en bom som är försedd med ett lås! även om den skulle råka vara öppen. När du kommer tillbaka kan den vara stängd.

Om du vill bli guidad av nån som kan berätta mer om vad som finns att se i naturen, följ med på våra guidade vandringar! 

 

Här följer några förslag till utflyktsmål:

 

Häcksören

Haecksoeren

Lättframkomliga stigar i en mycket frodig lövrik natur nära havet. Stigarna går visserligen inte längs stranden, men når fram till stranden på flera mycket natursköna platser. Utgångspunkt: Parkeringen vid Sandbankarnas badplats.

https://goo.gl/maps/2DQRZXwNiDmqcd1A7

 

Billudden

Billudden

Naturreservatet Billudden är en smal halvö som sträcker sig 3 km ut i havet. Kommunens mest besökta naturområde. Man kan gå längs med den steniga stranden på norrsidan eller längs den skogsbilväg som sträcker sig ut till den gamla fiskebyn Billhamn, men prova också de stigar som finns på Billudden. De är lättgångna och leder till lite andra typer av miljöer som du annars missar. Besök också den Naturstuga som finns vid infarten till campingen, där du kan informera dig om Billuddens unika natur (öppen endast under semestertid). Utgångspunkt: en mindre parkering till höger strax innan du kommer fram till Rullsands camping, på campingens parkering (avgiftsbelagd), eller den parkering som finns en bit längre österut, se skylt vid vägen mot Sågarbo/Långsand:

https://goo.gl/maps/5x7CaNnpCYM3QAG56

https://alvkarleby.naturskyddsforeningen.se/billuddens-naturreservat/

 

Kalkugnen

Kalkugnen

En lättgången stig leder ner till en vacker strandmiljö, med bl.a. en liten sandstrand. Utgångspunkt:

https://goo.gl/maps/vHAmXMhoLj3StMei8

Stigen börjar på västra sidan av denna vändplats.

 

Långsandsörarna

Laangsandsoerarna

Långsandsörarna är en ö i havet utanför Långsand. Där finns bl.a. vackert utbildade strandängar med orkidéer samt en mycket vacker miljö även i övrigt. Mestadels relativt lättgånget, men lite blött på vissa ställen vid högt vattenstånd i havet. Utgångspunkt: En mindre parkering invid vägen ner mot båthamnen i Långsand.

https://goo.gl/maps/C5eURwqHkQM5NxLN8

Följ stigen norrut. Efter att du passerat den kanal som skiljer Långsandsörarna från fastlandet så kan du antingen välja att gå en stig åt höger (med strandängar och en sandstrand i slutet av stigen) eller en stig åt vänster (som slutar i en klipphäll vid havet).

 

Förrådskusten

Foerraadskusten

Förrådskusten är en flera km lång vacker klippkust, med närliggande mycket frodiga skogsmiljöer. Bitvis svårgånget pga blockigt och hala klippor. Dessutom är mobiltäckningen dålig, så TA DET FÖRSIKTIGT! Området nås lättast från en mindre parkering invid vägen ner mot båthamnen i Långsand.

https://goo.gl/maps/C5eURwqHkQM5NxLN8

Följ stigen som går österut strax innan du kommer fram till båthamnen, ca 200 m från parkeringen.

Området kan också nås via den skogsbilväg som börjar vid vägen mellan Gårdskär och Gårdskärs fiskehamn.

 

Själgrund

Sjaelgrund

En lättgången stig leder ner till en mycket naturskön strandklippa. Längs skogsbilvägen dit, där vägen går förbi nära vattnet, finns kanske kommunens bästa ställen för att få höra gölgrodan.

https://goo.gl/maps/9S8fg2hHaNLQYtcr6

Stigen börjar i bortre östra delen av denna vändplats.

 

Stigenbergs

Stigenbergs

Förutom en badplats finns här blomsterrika strandängar och frodiga strandskogar. Strandängen söder om badplatsen är ett av de bästa ställena i kommunen om man vill se trollsländor. Strandängarna kan vara blöta under vissa tider på året. Terrängen norr om badplatsen kan bitvis vara mycket svårframkomlig, speciellt under senare delen av sommaren. Utgångspunkt: Parkeringen vid Stigenbergsbadet.

https://goo.gl/maps/WTNQKWERLfECHGw49

 

Båtforsområdet

Baatfors

Båtforsområdet är en av Sydsveriges rikaste naturskogsmiljöer med över 200 rödlistade arter, de flesta helt beroende av gamla och döda lövträd. GPS-vandringen ger bara en liten kort inblick i Båtforsområdets unika natur. Här kan du läsa mer om Båtforsområdet.

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/tierp/batfors/pages/default.aspx

Båtforsområdet är svårframkomligt av flera anledningar. Dels så finns en ständig om än liten risk att Untra kraftverk plötsligt skall tvingas öka vattenföringen genom området. Det kan medföra att du blir isolerad på någon ö eftersom du inte kan gå tillbaka pga att det strömmar fullt med vatten i en flodfåra som nyss var helt torr. Dels är det svårframkomligt pga att det är rikblockig terräng.
Utgångspunkt: Båtforstorpet. Bommen vid Hyttön är låst.

https://goo.gl/maps/YRT4BMKQDeR94K2H9

Följ stigen söderut.

 

Ekängen

Ekaengen

Ekängen är ett lövskogsrikt område vid en tidigare älvfåra av Dalälven. Det är också en bra utgångspunkt för kanotturer i Storfjärden. Här finns också en picknickplats med bord och bänkar. Vackrast på våren. Utgångspunkt: En parkering vid sidan av vägen mot Älvkarleö.

https://goo.gl/maps/KtMzUoBSqYj7auhZ7

 

Marma syd

Marma_syd

En vandring på lättgångna stigar i frodig skog, söderut från Marma. Utgångspunkt: Parkering vid Marma strandpromenad.

https://goo.gl/maps/qULFKTx6bmSFmRH89

 

Rörbacka

Roerbacka

En lättgången stig i älvens närhet, norrut från Marma. Här finns också ett fågeltorn, där man kan spana ut över de fågelrika vassarna invid älven. Utgångspunkt: Parkering vid Marma strandpromenad.

https://goo.gl/maps/qULFKTx6bmSFmRH89

 

Gropholmarna

Gropholmarna

Vid älven några km söder om Älvkarleby finns naturreservatet Gropholmarna, ett mycket naturskönt lövrikt område. Domineras av lundartad natur med stor rikedom av ädellövträd (alm, ask, lönn, ek) och örtrik undervegetation. Bland reservatets många kärlväxtarter kan nämnas vårärt, tibast, blåsippa, hassel, vätteros, lungört, underviol, skogstry, olvon, måbär, trolldruva, ormbär, sårläka, grönvit nattviol, skogsnycklar, tvåblad, strutbräken och långsvingel. Vid älvstranden finns på flera ställen bord och bänkar, så ett perfekt ställe för en picknick med utsikt över vacker älvnatur. Lättgånget. Utgångspunkt: En parkering alldeles intill vägen mellan Älvkarleby och Marma, 3 km söder om Älvkarleby.

https://goo.gl/maps/2fcsAUmPJfUAeKji7

 

Stationssamhället

Station

Lövrik skog invid älven vid Älvkarleö stationssamhälle. Relativt lättgånget, men kan vara lite blött på vissa ställen. Utgångspunkt: Parkering vid tågstationen.

https://goo.gl/maps/Z7HRiVtnJd13rB9n6

Gå söderut från parkeringen.

 

Fallområdet

Fallomraadet

Lättgångna stigar/vägar i det forna forsområdet Älvkarlebyfallen. Framförallt Kungsådran längst västerut har stora naturvärden. Lämplig utgångspunkt: Parkering norr om Älvkarleby turisthotell.

https://goo.gl/maps/YdqUSWMfFJeMxWgT8

 

Rotskär

Rotskaar

Lättgångna stigar på ön Rotskär i Skutskär. Utgångspunkt: Parkeringen vid minigolfbanan.

https://goo.gl/maps/P4kQv6ETTi7JLQy4A

 

Bölsjön

Boelsjoen

Bölsjön är en liten sjö omgiven av extremrikkärr, sumpskogar och en liten hjortronmosse. En av kommunens vackraste platser. Stövlar ett måste. Om du sticker ner stövlarna i vattnet i sjön kan du få se blodiglar komma och sätta sig fast. Utgångspunkt: Parkering vid vägen mot Gårdskär.

https://goo.gl/maps/kMip7JMCTsDhSCkC8

Tyvärr saknas stig dit, förutom första ca 400m.

 

Djupsjön

Djupsjoen

En liten sjö i vacker skogsmiljö. Utgångspunkt: Vid Upplandsleden eller från en liten parkering vid skogsbilvägen söder om sjön.

https://goo.gl/maps/SFNkEvZkVV2MfPT8A
https://goo.gl/maps/kUhfDpM2Ld8eQqmo7

 

Fleräng

Troesken

Naturskön vandring till sjön Trösken från Fleräng. Utgångspunkt: En vändplan i öster.

https://goo.gl/maps/dNAGQ3GURTLUk2AE7

Följ stigen söderut från vändplatsen.

 

Långhäll

Laanghaell

En lättgången stig i omväxlande natur längs Upplandsleden. Om du vill kan du gå vidare längs Upplandsleden söderut mot Djupsjön (se ovan). Utgångspunkt (vändplan):

https://goo.gl/maps/FCsVJajsYdDrq4dF9

Följ stigen västerut.

 

Flätgatan

Flaetgatan

En kraftledningsgata som sannolikt är den mest fjärilsrika biotopen i kommunen. Den är t.o.m. omnämnd i Bo Söderströms bok ”Svenska fjärilar, en fälthandbok”, som en av bara få föreslagna fjärilsrika utflyktsmål i Svealand. Passar utmärkt även för en fjärilsspaning under kvällstid. Gå helst bara på stigen så att du inte trampar ner de växter som fjärilarna är beroende av. Stigen är lättillgänglig, med undantag för några enstaka blöta partier. Utgångspunkt: Parkera vid skogsbilvägen i början av kraftledningsgatan.

https://goo.gl/maps/8rdNUkjBsjaxY6qB7

 

Myrbo

Myrbo

Troligen den mest frodiga skogen i Älvkarleby kommun. Här finns den sällsynta idegranen. Stövlar obligatoriskt. Utgångspunkt: Parkera invid skogsbilvägens början.

https://goo.gl/maps/kNuXwN2b2j2AzRocA

 

Högmokällan

Hoegmokaellan

Ett lättillgängligt extremrikkärr i miniatyr. Stövlar kan vara bra. Utgångspunkt: Parkering invid skogsbilvägen ca 100 m öster om stigens början. 

https://goo.gl/maps/fJcq974UNyXLHsLv9

Här finns en Krysslista för Högmo kallkällas kärlväxter.

 

 

Om du är intresserad av att få GPS-filer (gpx-format) med förslag till vandringar i dessa utflyktsmål så kan vi maila dig dessa.