Invasiva växter i Älvkarleby

Naturskyddsföreningen Älvkarleby och Upplandsstiftelsen driver nu ett projekt för att kartlägga var det finns främmande invasiva växter i Älvkarleby kommun och i ett andra steg också bekämpa dem. Det är växter som vi människor bidragit till att sprida och som ibland kan ta över områden helt när de tillåts föröka sig fritt. Vi vill gärna få hjälp av personer som vet var det finns sådana växter!

Älvkarleby kommun har en rik flora som gynnas av närheten till Dalälven och att det är mycket kalk i marken. Så kallade invasiva växtarter utgör ett ökande hot mot den botaniska rikedomen och i vissa fall kan också en rik fjärilsfauna slås ut av t ex lupiner. Det är därför som projektet nu dras igång. Älvkarleby kommun är projektägare och Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen driver det tvååriga projektet. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär. De arter som ingår är blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jättelokan, parkslide och vresros. Mycket av arbetet innebär inventering längs stränder, kraftledningar och vägar. Vi är mycket tacksamma för alla uppgifter som kan meddelas till oss. Om någon vill delta i inventeringen eller lämna uppgifter kan man kontakta Lars Karlsson, Naturskyddsföreningen, email (larskarlssonaby@hotmail.com) eller telefon (0702104544). Du kan också rapportera förekomster av dessa arter direkt i Artportalen (https://www.artportalen.se/).