Billuddens naturreservat

Billudden är en 3 km lång halvö som sträcker sig ut i havet strax öster om Dalälvens mynning i Bottenhavet. Det är den nordligaste delen av en 25 mil lång rullstensås, Uppsalaåsen. Uppsalaåsen passerar bl.a. genom Uppsala, där t.ex. Uppsala slott är byggt på åsen.

På Billudden hittar du lätt kalkstenar med fossil. Anledningen till att det finns mycket kalksten här är att den senaste inlandsisen förde in dem från ett stort kalkstensområde ute i Bottenhavet. Den rikliga mängden kalksten gör också att växtligheten är rik på Billudden, liksom i hela Norduppland, med bl.a. mycket orkidéer. På Billudden kan man hitta bl.a. skogsnycklar, tvåblad, nästrot, knärot, ängsnycklar, kärrknipprot, nattviol, gulyxne och skogsknipprot. Billudden är också känt för sina vidsträckta havtornssnår, vilka sägs vara de största i Nordeuropa.

Som en följd av den ständigt pågående landhöjningen (6-7 cm på 10 år) kommer med tiden allt mer av Billudden att stiga upp ur havet. Även transport av sand och grus orsakad av Dalälven och havsvågorna gör att Billuddens strandlinje synligen förändras från år till år. Störst betydelse har den materialtransport in mot Billuddens rot som sker vid kraftiga nordanvindar. En effekt av detta är att böjda landtungor, s.k. krumuddar, ständigt växer ut mot sydväst, och kan leda till att vattensamlingar snörs av från havet. Småsjöarna Nord- och Sörklyxen har bildats på detta sätt.

Billudden är tillgänglig via en 2 km lång grusad gång- och cykelväg från Rullsands camping till Billhamn samt via ett flertal lättgångna stigar.

Om du vill veta mer om Billudden kan följa den ca 2,5 km långa naturstig, Klyxenstigen, som finns i början av Billudden, läsa mer om Billudden samt besöka Billuddens Naturum (öppet juni-augusti (dagtid). Övriga tider: kontakta Älvkarleby kommuns fritidskontor, telefon 026-830 00.)

Här finns en Krysslista för Billuddens kärlväxter.