Inför valet 2018

Inför valet 2018

Naturskyddsföreningen Älvkarleby har inför valet till kommunfullmäktige ställt några frågor till de politiska partierna i Älvkarleby kommun. Frågorna skickades innan sommaren till de partier som beställt valsedlar med anmälda kandidater. Dessa frågor samt politikernas svar redovisas här. Svaren redovisas i den ordning de inkommit. Svar har ännu inte kommit från Socialdemokraterna, Kommunens Väl, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.