Översiktsplan

Älvkarleby kommun jobbar nu med en ny översiktsplan, kallad:

”Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050”

Ett samråd avslutades 29 juni 2018. Här finns underlag för detta samråd:

https://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/forslag-till-oversiktsplan-ar-2050.html

Naturskyddsföreningen Älvkarleby har lämnat ett remissvar. Här finns det:

Remissvar samråd Översiktsplan 180316 Naturskyddsföreningen

 

Kommunen hänvisar även till översiktsplanen från 2009:

https://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html

Här är Naturskyddsföreningen Älvkarlebys remissvar på översiktsplanen från 2009:

Översiktsplan_2009_remissvar_Naturskyddsföreningen